AdAlio - Technologie innowacyjne / ekologiczne

 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

 

Ekologiczne farby izolacyjne

Email Drukuj
Izolplus specjalistyczne farby do ogólnego stosowania na zewnątrz i wewnątrz  budynków, do betonu, do dachów bitumicznych (pap, gontów) i do drewna z dodatkiem sfer izolujących organicznych i/lub ceramicznych. Oprócz walorów estetycznych, główną zaletą powierzchni pomalowanej tą farbą jest uzyskanie zjawiaska termorefleksni:
 
straty_ciepła_2.jpg

altFarby termoizolacyjne IZOLPLUS#, wytwarzane m.in. w oparciu o techno- logie udostępnione przez NASA, są najwyższej jakości farbami zwiększają- cymi izolacyjność cieplną obiektów.

Podstawowe korzyści stosowania farb termoizolacyjnych IZOLPLUS# :

- ochrona obiektów przed przemarzaniem i przegrzewaniem

- kumulacja ciepła i równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniach

- oszczędności kosztów ogrzewania i klimatyzacji

- prosta i niedroga technologia wykonania ochrony termoizolacyjnej (dwukrotne malowanie)

- ochrona i przedłużenie żywotności malowanych materiałów (beton, metale, drewno, powierzchnie bitumiczne)

* Poza unikatową cechą termoizolacyjności, farby charakteryzują się wy- jątkową jakością, będącą rezultatem zastosowania w procesie ich pro- dukcji najlepszych jakościowo dyspersji akrylowych.

* Skład farb uzupełniają dodatki termoizolacyjne - termorefleksyjne w postaci mikrosfer organicznych z gazem szlachetnym i ceramicznych mikrosfer, które doskonale sprawdziły się jako kluczowe składniki powłok ochronnych promów kosmicznych.

* Składnikami decydującymi o walorach użytkowych farb oraz ich cechach mechanicznych, są specjalne kompozycje wybranych rodzajów dodatków polimerowych, nadające farbom wyjątkowe cechy, np. rozciągliwośc do 300% !

Rodzina farb IZOLPLUS# stanowi w efekcie absolutnie wyjątkowy pod względem jakości i cech użytkowych nowatorski segment farb.

Farby IZOLPLUS# są przeznaczone do wymalowań zewnętrzych i wewnętrznych powierzchni niemal wszystkich materiałów stosowanych do konstruowania i wykończenia obiektów budowlanych (tynki, beton, drewno, metale, pokrycia bitumiczne).

Malowane powierzchnie powinny być czyste i suche.
 
 
Farba produkowana jest do stosowania: malowania na zewnętrz, wewnątrz do malowania tynków,
do malowania betonu, blachy, blachodachówki, dachówki bitumicznej i drewna.
 

alt  farba_termoizolacyjna_pierwsze_badanie.jpg

flir                                                    

Paleta barw / polecana i dostępna kolorystyka 

alt

alt

Preferowanym kolorem dla farb termoizolacyjnych jest kolor biały, który niemal nie absorbuje enegii cieplnej i zapewnia optymalizację efektu termoizo- lacyjności.

W przypadku stosowania wybarwień, zaleca się ko- lory bardzo jasne i jasne. Ciemne i bardzo ciemne kolory mogą nieznacznie obniżać efekt termoizola- cyjności.

Obecnie farby w kolorze białym są dostępne bez og- raniczeń. W przypadku kolorów, których oryginalna paleta IZOLPLUS# znajduje się obok (po prawej stronie), dobór i cena farb wymagają indywidualnej kalkulacji w zależności od intensywności wybar- wień. Zasadniczo cena farb w kolorach jasnych jest wyższa o ok. 10% od cen farb białych. W przypadku kolorów intensywnych różnica ceny w stosunku do farb białych wynosi do 40%.

Od dnia 10 marca 2015 r. jest dostępna paleta barw standardowych, licząca kilkadziesiąt kolorów dla każdego rodzaju farb (tynki, beton, metal, itp.), uwzględniająca specyfikę danego ma- teriału, preferowane wzorce kolorystyczne i zapotrzebowanie rynku.

rury.png

 


NOWOŚĆ IZOLPLUS na rury – STOP THERM

 

Charakterystyka wyrobu i zakres stosowania.

System STOP THERA znajduje zastosowanie w sposobie izolowania rurociągów ciepłowniczych łącznie z izolowaniem zaworów. SystemSTOP THERM jest układem różnych powłok składowych, które stanowią system zapewniający dobre właściwości izolacyjne dla rurociągówciepłowniczych.

System jest układem wielowarstwowym i składa się z czterech powłok:

1.  powłoka żaroodporna

2.  powłoka izolacyjna mineralna

3.  powłoka izolacyjna organiczna, oraz

4.  powłoka ochronna zapewniająca zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.

Układ wspomnianych czterech powłok systemu STOP THERM doskonałe parametry użytkowe. Pierwsze dwie powłoki stanowią ochronęcieplną natomiast kolejne dwie stanowią o właściwościach termoizolacyjnych całego systemu.

Parametry jakościowe:

Właściwości                              Powłoka 1             Powłoka                 Powłoka 3             Powłoka 4

Zawartość suchej masy             <60%                    ≥40%                       ≥40%                     ≥50%

Gęstość w 20°C, kg/dm 3          >1,5                      0,75                          0,5                         0,8

Grubość powłoki, mm                0,25                      5-6                           6-7                         0,45

Przygotowanie podłoża

Rury ciepłownicze należy dokładnie zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie pokryć powłoką żaroodporną malując powierzchnie rurowedwukrotnie zapewniając odpowiednią grubość powłoki powyżej 0,2mm.Prace malarskie należy przeprowadzać wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Nanoszenie powłok termoizolacyjnych                             

Po wyschnięciu powłoki żaroodpornej należy najpierw nanosić powłokę nr 2 stanowiącą warstwę izolacji mineralnej. Grubość warstwypowłoki nr 2 winna wynosić 5-6 mm grubości.System nanoszenia tych powłok jest podobny do systemu nanoszenia tynków mineralnych. Po wyschnięciu powłoki mineralnej nanosi się kolejną powłokę, nr 3, w sposób podobny jak powłokę nr 2. Grubość powłoki nr 3 na mokro winna wynosić 6-7mm. Po całkowitym wyschnięciu powłok składowych nr 2 i nr 3 nanosi się farbę elastomerową  Bauter Termo, która stanowi ochronę całego systemu na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Po zakończeniu prac malarskich narzędzia wymyć wodą.

Informacje dodatkowe

Produkt wrażliwy na niskie temperatury i przechowywać go w temperaturze od +5°C do +25°C w miejscach nienasłonecznionych. Farbę można barwić dostępnymi pastami koloryzującymi na bazie tlenkowych pigmentów odpornych na UV.  Okres trwałości farby to 12 miesięcy od daty produkcji. Przy uwzględnieniu w/w warunków przechowywania i szczelności opakowań jednostkowych. Zawartość LZO wg Dyrektywy 2004/42 FE130g/l od 2010. Produkt zawiera max 30g/l. 

 
certyfikat_maly

Czy wiesz, że możesz oszczędzać energię?

Sample Images
tylko dlatego, że pomalujesz swój dom farbą termoizolacyjną.
IZOLPLUS - specjalistyczna farba  akrylowa do stosowania ogólnego na zewnątrz i wewnątrz  budynków z dodatkiem termoizolacyjnym ceramiczno-próżniowym.
Oprócz walorów estetycznych farby, główną zaletą powierzchni pomalowanej tą farbą jest uzyskanie:
- poprawa izolacyjności termicznej (oszczędność energii cieplnej w zimie to 12 do 20%)
Jesteś tutaj: Strona główna