AdAlio - Technologie innowacyjne / ekologiczne

 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

 

Księga Jakości

Email Drukuj

Wypis z Księgi Jakości wydanie 2.

Deklaracja stosowania

W spółce Ad  Alio spółka z o.o. został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony system zarządzania jakością. Skuteczność systemu podlega stałemu doskonaleniu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zakresem wdrożonego systemu zarządzania jakością jest:

poszukiwanie i wdrażanie metod, technologii i produktów ekologicznych mało znanych lub nieznanych w Polsce oraz ich import i dystrybucja.

Zakres działalności

Spółka wykonuje planowe zadania w oparciu o obowiązujące w RP przepisy prawa oraz mające zastosowanie w jej działalności dokumenty techniczne: atesty techniczne, deklaracje zgodności, normy itp. na rzecz innych podmiotów we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność

Informacje o organizacji

Ad  Alio spółka z o.o.

To organizacja, która  została stworzona przez przyjaciół - lekarzy specjalistów, terapeutów, inżynierów, ekonomistów  -   entuzjastów ekologicznych rozwiązań,  której celem jest upowszechnianie oraz wdrażanie mało znanych lub nieznanych  w  Polsce  metod innowacyjnych w zakresie medycyny i techniki jak również  technologii   ekologicznych. Poszukiwanie, rozwijanie i "przeszczepianie na polski grunt" opracowanych w świecie rozwiązań, produktów i technologii przyjaznych człowiekowi i jego naturalnemu środowisku jest głównym kierunkiem działania Spółki. Wyszukiwanie, sprowadzanie i sprzedaż ww. objęte jest wdrożonym i utrzymywanym systemem zarządzania jakością.

Zagadnienia  powyższe zostały podzielone na dwie zasadnicze

grupy:

1.   Związane bezpośrednio ze zdrowiem człowieka i metodami pozwalającymi utrzymać człowieka w jak najlepszej kondycji psychofizycznej.

2.     I poszukiwanie i wdrażanie metod, technologii i produktów ekologicznych mało znanych lub nieznanych w Polsce

Mapa procesów

Mapa procesów stanowi załącznik KJ-Z4 do niniejszej Księgi.

Wykaz procedur

PS-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami

PS-02 Audyty wewnętrzne

PS-03 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

PS-04 Działania korygujące i zapobiegawcze

Orientacja na klienta

Prezes Zarządu Ad  Alio spółka z o.o. wraz z Pełnomocnikiem ds. jakości, oraz Właścicielami dążą do jak najpełniejszego poznania wymagań klientów poprzez określone kanały  komunikowania się z wykorzystaniem informacji zwrotnej.

Orientacja na klienta w Ad Alio spółka z o.o.  jest priorytetem działań statutowych i obejmuje następujące obszary:

-        organizacja pracy w Ad Alio spółka z o.o. (sygnały pochodzące od Klientów  są natychmiast opracowywane pod względem możliwości spełnienia ich wymagań),

-        strona www.adalio.pl umożliwiająca klientowi pozyskanie informacji o działalności

Ad Alio  spółka z o.o. oraz dostęp do aktualnych ofert,

-        komunikacja z klientami, w tym przekazywanie im informacji o aktualnej ofercie sprzedaży i świadczonych usługach

-        określanie wymagań Klientów dotyczących działalności statutowej Ad Alio

przy uwzględnieniu wymagań prawa UE i RP,

-        prowadzenia badań w zakresie spełnienia określonych wymagań

-        uczestniczenie w organizowanych targach handlowo-promocyjnych.

Dla potrzeb badania i analizowania stopnia spełnienia zadowolenia Klienta opracowana została Ankieta badania satysfakcji KJ-Z5, którą zainteresowani mogą pobrać ze strony http://adalio.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=189 

Wypełnioną Ankietę potencjalni i aktualni Klienci mogą przesłać do Spółki pocztą, faxem lub e-mailem. Informacje pochodzące z ankiet są analizowane i opracowywane
podczas okresowych przeglądów systemu przez Kierownictwo.

Zadowolenie klienta

Zadowolenie Klienta analizujemy systematycznie co najmniej 1 raz w roku na podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio od Klientów podczas:

-        ich wizyt u Prezesa w określonych godzinach przyjmowania interesantów w sprawie skarg, wniosków i uwag,

-        rozmów Klientów z pracownikami Spółki podczas ofertowania/realizacji zamówień,

-        badania ankietowego prowadzonego w określonych okresach roku,

-        spotkań Najwyższego kierownictwa z Klientami na różnego rodzaju targach i wystawach.

Ankiety badania satysfakcji klienta KJ-Z5 dostępne są na poszczególnych stanowiskach pracy gdzie prowadzone są działania marketingowe i operacyjne oraz na stronie www. naszej Spółki.

Klient wypełnioną Ankietę badania satysfakcji może przesłać pocztą, faxem  lub e-mailem. Weryfikacji aktualności udostępnionych Klientom Ankiet badania satysfakcji dokonuje Pełnomocnik ds. jakości na każdym przeglądzie zarządzania, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Wyniki analizy wpisów/odpowiedzi na postawione w ankietach pytania służą nam
do podejmowania działań doskonalących mających  na celu zwiększenie zadowolenia Klienta.

 

 
Jesteś tutaj: Strona główna System Zarządzania Jakością Księga Jakości