STABILIZTAOR

Drukuj
- rodzina produktów do stabilizacji betonu, różnego rodzaju tradycyjnych tynków, suchych tynków, posadzek betonowych, gruntów, kontroli kurzu i erozji (JS2, JS3). Polimery JS i StabilGrunt  są bardzo bezpieczne dla środowiska, całkowicie biodegradowalnymi preparatami, StabilGrunt jest w formie proszku używany do stabilizacji i utwardzania wszelkiego rodzaju ziemi lub mieszanki ziemi z dodatkami piasku i żwiru.
Inne zastosowanie to hydrosiew traw na powierzchniach płaskich lub na zboczach. Czybko skutecznie i trwale mo zna zasiać trawę z ochroną przeciw wysychaniu podłoża, wypłukiwaniu przez wody opadowe, ochrona przed ptakami i możliwość barwienia.
Ceny polimeru i koszt wykonania: 
 
-  JS jest dostępny - przy zamówieniu minimum 1 kontenery 20" czyli ok 8 328 litrów  i wymagana jest przedpłata 100% ponieważ polimer jest sprowadzany z USA.
 
NOWOŚĆ
- StabilGrunt jest dostępny w terminie do 30 dni roboczych w zależności od wielkości dostawy.  Ilość potrzebna do stabilizacji 1 m/3 kruszywa to od 0,5 % do max 1 % polimeru wagowo w objętości czyli 10 do 19 kg na 1 m/3, czyli 2 do 3 kg polimery na 1 m/2 przy grubości stabilizacji 15 cm.
 Koszty wykonania stabilizacji gruntu w zależności od kategorii drogi i jakości kruszywa rodzimego są niższe o 20-40 %

Polimer  jest także używany do kontroli kurzu i erozji.
Postępy technologiczne  i opracowywanie nowych nanotechnologii pozwalają na produkcję nowych rodzajów polimerów. Postęp ten doprowadził do rewolucyjnego rozwoju nanotechnologii w JS2 i
StabilGrunt.

W momencie połączenia z ziemią, molekuły polimeru wiążą się, łącząc silnie cząsteczki ziemi. Głównym powodem skuteczności więzów tworzonych przez JS są głębokie i wielokrotne krzyżowe łączenia, dające rezultat bardzo silnego ale elastycznego połączenia, które tworzą się w trakcie schnięcia, czyli wyparowywania wody. Po wyschnięciu JS staje się przezroczysty, nadając naturalny niezmieniony wygląd dla stwardniałej ziemi.

Jakość rezultatów używania JS zależna jest od metody aplikacji, jak i ilości produktu użytego w procesie. Lekkie aplikacje stosowane są do kontroli kurzu, jak i zatrzymania procesu naturalnej erozji. Cięższe (więcej produktu) aplikacje dadzą w efekcie rezultat osiągany w budowie dróg z użyciem cementu. Używając odpowiednich ilości produktów JS otrzymamy rezultaty, które utrzymają swój efekt przez lata.

JS2  przeszły testy w Siłach Wojskowych Stanów Zjednoczonych i są obecnie używane w wielu operacjach wojennych. Producent modernizuje metody obecnie używane do stabilizacji ziemi jak i produkcji dróg, kontroli kurzu i erozji. Lista zastosowań jest długa od budowy lotnisk wojskowych i dróg kopalnianych dla ciężkiego sprzętu, do ochrony ścieżek parkowych, ścieżek rowerowych leśnych
i budowy typowej infrastruktury drogowej. Producent dokłada wszelkich starań i zasoby do udostępnienia najlepszych technologicznie zaawansowanych i bezpiecznych dla środowiska metod stabilizacji gruntów.

Czym jest droga polimerowa zbudowana z StabilGrunt?

Zalety:

010204-before03-after